Ousmane Dembele đang trở thành mục tiêu của Chelsea, và điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với Barca cũng được tiết lộ.

Xem trực tiếp bóng đá

Lộ điều Khoản Giải Phóng Hợp đồng Của Ousmane Dembele Với Barca
Lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Ousmane Dembele với Barca

Lộ điều khoản giải phóng hợp đồng của Ousmane Dembele với Barca