HLV Ten Hag đã có một câu trả lời vô cùng khéo léo khi được hỏi về khả năng chơi chân hạn chế của thủ môn De Gea.

Ten Hag nói gì về khả năng chơi chân hạn chế của De Gea?